Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%
Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%