Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%
Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%