Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie kwietnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie kwietnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w II dekadzie kwietnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w II dekadzie kwietnia

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w III dekadzie kwietnia
Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w III dekadzie kwietnia