Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w II dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w II dekadzie maja

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w III dekadzie maja
Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w III dekadzie maja