Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie października

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie października

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w II dekadzie października

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w II dekadzie października

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w III dekadzie października
Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w III dekadzie października