Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie września

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie września

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w II dekadzie września

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w II dekadzie września

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w III dekadzie września
Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w III dekadzie września