MiesiącPrawdopodobieństwo 1%Prawdopodobieństwo 5%Prawdopodobieństwo 10%Dni z Tmin ≤ -15°CDni z Tmin ≤ -20°CPrzymrozki (Tmin <0°C)

Styczeń

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie stycznia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w I dekadzie stycznialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w II dekadzie stycznialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w III dekadzie stycznialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w I dekadzie stycznialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w II dekadzie stycznialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w III dekadzie stycznialink otworzy się w nowym oknie

Luty

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lutego o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w I dekadzie lutegolink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w II dekadzie lutegolink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w III dekadzie lutegolink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w I dekadzie lutegolink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w II dekadzie lutegolink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w III dekadzie lutegolink otworzy się w nowym oknie

Marzec

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie marca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w I dekadzie marcalink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w II dekadzie marcalink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w III dekadzie marcalink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w I dekadzie marcalink otworzy się w nowym oknie

Kwiecień

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie kwietnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie kwietnialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w II dekadzie kwietnialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w III dekadzie kwietnialink otworzy się w nowym oknie

Maj

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie maja o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie majalink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w II dekadzie majalink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w III dekadzie majalink otworzy się w nowym oknie

Czerwiec

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie czerwca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie czerwcalink otworzy się w nowym oknie

Lipiec

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie lipca o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Sierpień

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie sierpnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Wrzesień

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie września o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie wrześnialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w II dekadzie wrześnialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w III dekadzie wrześnialink otworzy się w nowym oknie

Październik

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie października o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w I dekadzie październikalink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w II dekadzie październikalink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków (Tmin <0°C) w III dekadzie październikalink otworzy się w nowym oknie

Listopad

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie listopada o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w I dekadzie listopadalink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w II dekadzie listopadalink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w III dekadzie listopadalink otworzy się w nowym oknie

Grudzień

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 5%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w I dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w II dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Minimalna dobowa temperatura powietrza w III dekadzie grudnia o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%link otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w I dekadzie grudnialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w II dekadzie grudnialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -15°C w III dekadzie grudnialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w I dekadzie grudnialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w II dekadzie grudnialink otworzy się w nowym oknie

Prawdopodobieństwo wystąpienia dni z Tmin ≤ -20°C w III dekadzie grudnialink otworzy się w nowym oknie