Poziom zagrożenia prezentowany na mapie prognostycznej obliczono na podstawie prognozowanych wartości wybranych czynników meteorologicznych pochodzących z numerycznego modelu prognozy pogody ALADIN w porównaniu do wartości z norm z uwzględnieniem lokalizacji zakładów.

Ogólny proces obliczania poziomu zagrożenia prezentowanego na mapie przedstawiają poniższe schematy:

Algorytm blokowy opracowania mapy prognostycznej