W ramach realizacji Mapy zagrożeń dla życia i zdrowia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne powstały: mapa wrażliwości, mapy ekspozycji oraz mapa prognostyczna. Informacje prezentowane na mapach dotyczą obszaru Polski.