Mapa zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych z uwagi na warunki meteorologiczne jest mapą prognostyczną. Stopień zakłócenia[1] jest obliczany na podstawie prognozowanych wartości wybranych czynników meteorologicznych pochodzących z numerycznego modelu prognozy pogody ALADIN z uwzględnieniem reprezentatywnych danych technicznych sieci elektroenergetycznych. Stopień zakłócenia informuje o możliwych niepożądanych zdarzeniach i prezentowany jest na mapie za pomocą skali barwnej. Dodatkowo dla temperatury i wiatru barwna legenda wzbogacona została piktogramami.

W przypadku wiatru i temperatury określono niepożądane zdarzenia dla każdego typu sieci elektroenergetycznej. Jako przykładowe niepożądane zdarzenia można wymienić:

  • krótkotrwałe wyłączenie linii, ponowne załączenie za pomocą samoczynnego ponownego załączenia[2],
  • wyłączenie linii,
  • trwałe wyłączenie linii,
  • przekroczone naciągi podstawowe przewodów,
  • zwiększone zwisy przewodów,
  • przekroczone zwisy przewodów,
  • zwiększone naciągi przewodów,
  • zrywanie, pęknięcie izolatorów,
  • zerwanie przewodów,
  • złamanie słupów.

Informacje dotyczące stopnia zakłócenia prezentowane na mapie prognostycznej dotyczą obszaru Polski (siatka grid o rozmiarze 7 km x 7 km obejmująca swoim zasięgiem obszar całego kraju). Mapa prognostyczna aktualizowana jest dwa razy na dobę (co 12 h) i obejmuje horyzont czasowy na najbliższe 6 h, 12 h i 24 h.

 

[1] Stopień zakłócenia - możliwość wystąpienia niepożądanego zdarzenia w wyniku pojawienia się czynników zagrożenia. (Źródło: Opracowanie autorskie).

[2] Samoczynne ponowne załączenie - ponowne załączenie linii elektroenergetycznej po wyłączeniu jej przez automatykę zabezpieczeniową. (Źródło: ,,Przekaźnik Automatyki SPZ”, Standardowe specyfikacje techniczne, PSE Operator S.A.)