Jednym z elementów zagrożenia środowiskowego, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, jest występowanie ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń. Blisko połowa obszaru Polski objęta jest zagrożeniem związanym z ponadnormatywnym stężeniem pyłu zawieszonego (PM10) i ozonu przyziemnego (O3).
Sytuacje takie zdarzają się przede wszystkim w tzw. epizodach wysokich stężeń zanieczyszczeń, które w stosunku do większości substancji zanieczyszczających (z wyjątkiem ozonu, który występuje latem) dotyczą chłodnej pory roku (od października do marca).
Cele opracowania Mapy zanieczyszczeń powietrza z uwagi na warunki meteorologiczne:

  • udostępnienie społeczeństwu informacji na temat prognozowanych wartości stężeń zanieczyszczeń pyłem zawieszonym (PM10) i ozonem przyziemnym (O3),
  • utworzenie jednolitej i wielotematycznej mapowej bazy danych przetworzonych na informację o zagrożeniu,
  • identyfikacja regionów szczególnie narażonych na wystąpienie potencjalnego zagrożenia poprzez wykonanie map statycznych oraz mapy prognostycznej.