Z danych meteorologicznych, pochodzących z numerycznego modelu prognozy pogody COSMO-LM generowany jest wskaźnik AQI z rozdzielczością do granic administracyjnych powiatu.

 Proces opracowywania mapy prognostycznej:

  • Do opracowania mapy wykorzystywane są dane meteorologiczne,  pochodzące z  numerycznego modelu prognozy pogody COSMO-LM. 
  • Prognozy uzyskane z modelu są przetwarzane do postaci elementów meteorologicznych mających wpływ na poziom zanieczyszczeń powietrza. Wyniki obliczeń wspomnianego powyżej modelu meteorologicznego przyporządkowane są węzłowi siatki położonemu najbliżej geometrycznego środka powiatu.
  • Stężenia zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym (PM10) oraz ozonem przyziemnym (O3) prognozowane są przez każdorazowe wyszukiwanie w przeszłości sytuacji podobnych do aktualnej. Ważna jest data prognozy podobnej.
  • Dla tak uzyskanych dat zostaje zapisany obserwowany w tym terminie przebieg czasowy stężeń zanieczyszczeń. W ten sposób uzyskuje się kilkadziesiąt potencjalnych przebiegów stężeń.
  • Otrzymane przebiegi agregowane są do jednego przebiegu czasowego liczb. Wybór sposobu agregacji należy do operatora systemu. Domyślnie jest to średnia arytmetyczna. Jednak ten sposób agregacji źle sprawdza się w przypadku wysokich stężeń. Dlatego w sytuacjach o przewidywanych wysokich stężeniach stosuje się kombinacje liniową średniej i maksymalnej wartości w danej godzinie.
  • Na tej podstawie wyznaczany jest wskaźnik jakości powietrza AQI, który w sposób syntetyczny informuje, o jakości powietrza w danym powiecie na najbliższe 24h, 48h oraz 72h, czyli na dziś, jutro i pojutrze.
  • Generowanie prognozy rozkładu wskaźnika AQI na obszarze Polski.