Zagrożenie pyłem zawieszonym (PM10) w chłodnej porze roku (od października do marca) związane jest przeważnie z:

 • sytuacjami antycyklonalnymi,
 • małą prędkością wiatru (średnia dobowa < 2 m/s),
 • średnią dobową temperaturą powietrza < 5.0°C,
 • występowaniem warstw hamujących (inwersja temperatury, izotermia),
 • brakiem opadu lub opadem śladowym w postaci mżawki, mgłą lub zamgleniem,
 • niską warstwą mieszania atmosfery, które to warunki sprzyjają powstawaniu i utrzymywaniu się stałej klasy równowagi atmosfery.

 

Zagrożenie ozonem przyziemnym (O3) w ciepłej porze roku (od kwietnia do września) związane jest przeważnie z:

 • sytuacjami antycyklonalnymi,
 • małą prędkością wiatru (średnia dobowa < 2 m/s),
 • całkowitym promieniowaniem słonecznym > 800 W/m2,
 • maksymalną temperaturą powietrza > 25°C.

 

Przy opracowywaniu Mapy zanieczyszczeń powietrza z uwagi na warunki meteorologiczne wykorzystano:

 • dane o zanieczyszczeniu powietrza pochodzące z lat 2006-2010 zgromadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska,
 • dane meteorologiczne Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego z lat 2006 – 2010,
 • wyniki numerycznej prognozy pogody modelu COSMO-LM z lat 2006 – 2010 liczone w siatce regularnej o rozdzielczości 7 na 7 km.