Informacja o bieżących i prognozowanych warunkach pogodowych jest w zasadzie niezastąpiona w codziennym funkcjonowaniu człowieka zwłaszcza, gdy zjawiska pogodowe osiągają wymiar ekstremalny. Stają się wówczas groźne, powodując ogromne straty materialne, nie wspominając już o zagrożeniu dla zdrowia i życia ludzkiego. Obecny rozwój technologiczny, w tym także teledetekcji atmosfery, czy systemów informacji geograficznej wraz ze znajomością procesów zachodzących w atmosferze oraz innych czynników warunkujących zróżnicowanie pogody, pozwalają na coraz lepsze ich prognozowanie, umożliwiając tym samym ochronę życia i mienia ludzkiego.

Celem Map Zagrożeń Meteorologicznych (MZM) jest zobrazowanie zróżnicowania przestrzennego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, jakie wydarzyły się w ostatnich dekadach (mapy historyczne/klimatologiczne) oraz przedstawienie obszarów, gdzie zjawiska te są prognozowane (mapy operacyjne/prognostyczne).

Należy pamiętać, że na występowanie ekstremów pogodowych i klimatycznych istotny wpływ mają warunki lokalne (m.in. ukształtowanie terenu, obecność cieków rzecznych i zbiorników wodnych, pokrycie terenu), często wzmagając intensywność zjawisk. Taka ich specyfika nie jest możliwa do uwzględnienia na mapach tworzonych na podstawie informacji ze stacji meteorologicznych (jak w przypadku map historycznych), czy też wartości prognozowanych, które z założenia opisują warunki panujące na większym obszarze (około kilkunastu kilometrów kwadratowych, tj. kilku tysięcy hektarów). Dlatego też przygotowany materiał musi być interpretowany w skali regionalnej, np. dla obszaru części województwa.