Progi zagrożenia burzą i burzą z gradem są zdefiniowane intensywnością burzy oraz możliwością wystąpienia gradu (tab. 5.1). Intensywność burzy wynika z istniejącej w atmosferze energii potrzebnej do wypiętrzenia chmur burzowych, w niektórych przypadkach nawet do wystąpienia bardzo groźnych superkomórek (fot. 5.1).

W praktyce (dla potrzeb map prognostycznych) prognoza burzy oraz jej potencjalna intensywność określana jest za pomocą warunków meteorologicznych, które sprzyjają jej występowaniu (tab. 5.1).

Tab. 5.1. Progi zagrożenia związanego z występowaniem burz z gradem, wyznaczone dla map prognostycznych
STOPIEŃZAGROŻENIEOPIS PROGÓW
3ZAGROŻENIE BARDZO DUŻEPrognoza warunków sprzyjających wystąpieniu silnej burzy z gradem
2ZAGROŻENIE DUŻEPrognoza warunków sprzyjających wystąpieniu silnej burzy
1ZAGROŻENIE UMIARKOWANEPrognoza warunków sprzyjających wystąpieniu burzy
0STAN NORMALNYBrak prognozy warunków sprzyjających powstawaniu burz z gradem

 

Superkomórka burzowa (WWW.srh.noaa.gov)Fot. 5.1. Superkomórka burzowa (WWW.srh.noaa.gov)