Burza jest zjawiskiem, któremu towarzyszy cały zespół zjawisk takich jak wyładowania atmosferyczne, silne porywy wiatru a także intensywne opady deszczu, śniegu lub gradu. Każde może powodować duże szkody w budownictwie, infrastrukturze przemysłowej, środkach transportu, drzewostanie, uprawach rolnych a co najgroźniejsze stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia.

Wyładowania atmosferyczne nawet przy słabej burzy mogą być źródłem pożarów i uszkodzeń mienia czy też przepięć w instalacjach elektrycznych. Silnym burzom towarzyszy zwykle wiatr przekraczający w porywach 80 km/h lub intensywne opady deszczu osiągające ponad 20 l/m2. W chmurach Cumulonimbus, które wypiętrzając się w ciągu kilku godzin osiągają, lub nawet przekraczają wysokość tropopauzy (około 11 km) dochodzić może do powstawania gradu, którego opad może być bardzo groźny w skutkach dla zabudowań, samochodów, upraw a w szczególnych przypadkach zagrażać może zdrowiu i życiu ludzi.

Gradzina o średnicy 5 cm waży ok. 56 g, natomiast o średnicy 10 cm już 471 g. Natomiast gradzina o średnicy 13 cm waży już ponad 1 kg (1036 g).

Opad gradu (fot. S. Wypych)

Fot. 3.1. Opad gradu (fot. S. Wypych)

Tab. 3.1. Klasyfikacja rozmiarów gradu (wg TORRO – The Tornado and Storm Research Organization, www.torro.org.uk)

Stopień zagrożeniaRodzaj zagrożenia
Zagrożenie I stopniaWystąpienie burzy
Zagrożenie II stopniaWystąpienie silnej burzy
Zagrożenie III stopniaWystąpienie burzy z gradem