Gołoledź (ang. glaze, glazed frost, clear ice) – osad lodu, na ogół jednorodny i przezroczysty (ryc. 1.1), powstały wskutek zamarznięcia przechłodzonych kropelek mżawki lub deszczu na powierzchniach o temperaturze niższej lub nieco wyższej od 0˚C. Może również powstawać wskutek zamarzania nieprzechłodzonych kropelek deszczu, bezpośrednio po zderzeniu się z powierzchniami o temperaturze niższej od 0˚C (Słownik meteorologiczny, 2003).

Zjawiska gołoledzi nie należy mylić z oblodzeniem, czyli zamarzaniem uprzednio spadłej wody zawartej w opadzie (deszcz, śnieg), który miał miejsce w temperaturze powyżej 0˚C, gdy temperatura spadnie poniżej 0˚C np. podczas nocnego wypromieniowania.

Gołoledź osadzona na gałęziach (styczeń 2013, fot. S. Wypych)Fot. 1.1 Gołoledź osadzona na gałęziach (styczeń 2013, fot. S. Wypych)