Przyjęcie jednego sztywnego progu, nie zawsze w sposób rzeczywisty oddaje możliwe zagrożenia na danym obszarze oraz skutki jakie dany opad może wywołać. Dlatego też informacje o zagrożeniu intensywnymi opadami atmosferycznymi prezentowane są równolegle za pomocą dwóch metod wyznaczania ekstremów.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 roku dotyczącego charakterystyki stanów hydrologicznego, meteorologicznego i hydrogeologicznego Stan zagrożenia meteorologicznego – stan zagrożenia wystąpieniem jednego z następujących zjawisk: […] intensywne opady deszczu powyżej 30 mm na dobę oraz ostrzeżeniami wydawanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy przyjęto możliwość wystąpienia opadu powyżej 30 mm w ciągu 24 godzin jako próg wyznaczający potencjalne zagrożenie intensywnymi opadami atmosferycznymi (tab. 4.1a). W przypadku wystąpienia opadów przekraczających 30 mm / dobę mogą tworzyć się lokalne podtopienia i zalania terenów oraz pomieszczeń niżej położonych, a także obszarów o niesprawnej infrastrukturze odwadniającej. Na ulicach i powierzchniach zabudowanych (place, parkingi), może tworzyć się stojąca warstwa wody. Na terenach o zróżnicowanej rzeźbie oraz znacznych spadkach terenu, może wystąpić szybki spływ powierzchniowy. Występuje lokalna erozja gleb, spływ wierzchniej warstwy glebowej. Mogą wystąpić również utrudnienia w ruchu pieszym i komunikacji.

Tab. 4.1a Progi zagrożenia związanego z intensywnymi opadami atmosferycznymi, wyznaczone dla map prognostycznych
StopieńZagrożenieOpis progów
3ZAGROŻENIE DUŻEPrognozowana suma dobowa opadu ≥ 50 mm
1ZAGROŻENIE SŁABEPrognozowana suma dobowa opadu ≥ 30 mm
0STAN NORMALNYBrak prognozy opadu o sumie dobowej ≥ 30 mm

 

Równolegle (tab. 4.1b) przyjęto progi przekroczenia wartości, które w historycznym ujęciu (w latach 1951-2010) wystąpiły na danym obszarze w kolejnych dekadach roku nie częściej niż raz na 10 przypadków (prawdopodobieństwo wystąpienia w dekadzie: 10%), raz na 20 przypadków (prawdopodobieństwo wystąpienia w dekadzie: 5%) i raz na 100 przypadków (prawdopodobieństwo wystąpienia w dekadzie: 1%). Takie podejście pozwala na szczegółową przestrzenną analizę możliwości wystąpienia wysokich sum opadów, równocześnie zaś bardzo dokładnie określić wielkość opadu, który w danym regionie może stwarzać zagrożenie w środowisku przyrodniczym (jest opadem ekstremalnym).

Tab. 4.1b. Progi zagrożenia związanego z intensywnymi opadami atmosferycznymi, wyznaczone dla map prognostycznych
StopieńZagrożenieOpis progów
3ZAGROŻENIE BARDZO DUŻEprognozowana suma dobowa opadu przekroczy wartość, która historycznie notowana była z częstością występowania 1% (raz na 100 przypadków)
2ZAGROŻENIE DUŻEprognozowana suma dobowa opadu przekroczy wartość, która historycznie notowana była z częstością występowania 5% (raz na 20 przypadków)
1ZAGROŻENIE UMIARKOWANEprognozowana suma dobowa opadu przekroczy wartość, która historycznie notowana była z częstością występowania 10% (raz na 10 przypadków)
0STAN NORMALNYprognozowana suma dobowa opadu nie przekroczy wartości, która historycznie notowana była z częstością występowania 10% (raz na 10 przypadków)