Zagrożenie w przypadku mgły związane jest z czasem jej zalegania nad danym obszarem. Określenie stopnia zagrożenia zależy więc od długości utrzymywania się warunków meteorologicznych, które sprzyjają tworzeniu się mgły (tab. 5.1).

Tab. 5.1. Progi zagrożenia związanego z występowaniem mgły, wyznaczone dla map prognostycznych
STOPIEŃZAGROŻENIEOPIS PROGÓW
3ZAGROŻENIE BARDZO DUŻEPrognozowane warunki sprzyjające wystąpieniu mgły utrzymują sie przez co najmniej 24 godziny.
2ZAGROŻENIE DUŻEPrognozowane warunki sprzyjające wystąpieniu mgły utrzymują sie przez co najmniej 15 godzin.
1ZAGROŻENIE UMIARKOWANEPrognozowane warunki sprzyjające wystąpieniu mgły utrzymują sie przez co najmniej 8 godzin.
0STAN NORMALNYWarunki sprzyjające wystąpieniu mgły nie są prognozowane.