Mgła jest zjawiskiem meteorologicznym mających duży wpływ na bardzo ważny dział gospodarki jakim jest transport.

Zakłócenia w procedurach startów i lądowania statków powietrznych, problemy manewrowania w portach morskich i śródlądowych oraz utrudnienia w transporcie kołowym wywołane wystąpieniem mgły mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla życia ludzi.

Najbardziej wrażliwy na ograniczenia widzialności jest transport lotniczy. Ostrzeżenia dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wydawane są już przy silnym zamgleniu ograniczającym widzialność do 2000 m i poniżej. Ostrzeżenia dla lotnisk komunikacyjnych rozsyłane są, gdy prognozuje się wystąpienie mgieł, w których widzialność będzie wynosić 600 m lub mniej. W procedurach wystawiania ostrzeżeń dla Centrów Zarządzania Kryzysowego progową widzialnością jest 200 m, przy ostrzeżeniach 2 stopnia 50 m. Ostrzeżenia te są wydawane, gdy spodziewane jest wystąpienie mgły na znacznym obszarze, która ma trwać dłużej niż 8 godzin. Warto wspomnieć, że przy widzialności poniżej 50 m kierowcy mogą używać tylnych świateł przeciwmgłowych.