Stopnie zagrożenia śniegowego wyznaczono opierając się na prognozowanych przyrostach pokrywy śnieżnej (PH) w przedziale 12 i 24 godzinnym, wyznaczonych progach wysokości obszaru nad poziom morza oraz potencjalnych skutków oddziaływań.

Kryteria podziału stopni zagrożenia zmieniają się sezonowo. W tym kontekście wyróżniono umownie dwa sezony - zimowym (od grudnia do lutego) i nie zimowy (od marca do listopada) (Tab. 4.1).

Tab. 4.1. Progi zagrożenia związanego z zaleganiem pokrywy śnieżnej, wyznaczone dla map prognostycznych
STOPIEŃZAGROŻENIEKRYTERIAOPIS PROGÓW

Sezon zimowy

XII - II

Sezon niezimowy

III - XI

3ZAGROŻENIE BARDZO DUŻE

PH > 30 cm (24 h) poniżej 600 m n.p.m.

PH > 50 cm (24 h) powyżej 600 m n.p.m.

PH > 5 cm (24 h) poniżej 600 m n.p.m.

PH > 10 cm (24 h) powyżej 600 m n.p.m.

Duże trudności komunikacyjne, nieprzejezdność dróg; uszkodzenia drzewostanu; uszkodzenia dachów; zagrożenie życia.
2ZAGROŻENIE DUŻE

20 < PH ≤ 30 cm (24 h) poniżej 600 m n.p.m.

20 < PH ≤ 50 cm (24 h) powyżej 600 m n.p.m.

1 < PH ≤ 5 cm (24 h) poniżej 600 m n.p.m.

1 < PH ≤ 10 cm (24 h) powyżej 600 m n.p.m.

Utrudnienia komunikacyjne; nieprzejezdność dróg lokalnych.
1ZAGROŻENIE UMIARKOWANE

5 ≤ PH < 15 (12 h)

10 ≤ PH ≤ 20 (24 h)

0 < PH ≤ 1 cm (24 h)Utrudnienia komunikacyjne; śliskość na drogach.
0STAN NORMALNY

PH < 5 cm (12 h)

PH < 10 cm (24 h)

PH = 0Brak prognozy stanowiącej zagrożenie.