W związku z pojawiającymi się różnicami przyjmowanych wartości progowych dla ekstremalnych prędkości wiatru oraz prędkości wiatru w porywie dla obszaru Polski zdecydowano przyjąć obowiązującą skalę klasyfikacji zagrożeń meteorologicznych IMGW-PIB (Tab. 4.1).

Tab. 4.1. Progi zagrożenia silnym wiatrem, wyznaczone dla map prognostycznych
STOPIEŃZAGROŻENIEKRYTERIA

 

OPIS PROGÓW

Średnia 10-min. prędkość wiatru

Prędkość wiatru w porywie
3ZAGROŻENIE BARDZO DUŻE

>90 m/s

(>25 m/s)

>115 km/h

(>32 m/s)

Wiatr huraganowy - powoduje zniszczenia całych zabudowań i hal o płaskich dachach, zrywa odcinki linii przemysłowych i łamie ich konstrukcje wsporcze, utrudnia jazdę pojazdów, wyrywa drzewa z korzeniami, powoduje wiatrołomy
2ZAGROŻENIE DUŻE

72 km/h - 90 km/h

(20 m/s - 25 m/s)

90 km/h - 115 km/s

(25 m/s - 32 m/s)

Silna wichura - wiatr może powodować znaczne uszkodzenia budynków, łamie i wyrywa drzewa o płytkim ukorzenieniu, kołysze przewody linii przesyłowych, a podczas osadzania sadzi lub gołoledzi zrywa je na skutek przeciążenia
1ZAGROŻENIE UMIARKOWANE

54 km/h - 72 km/h

(15 m/s - 20 m/s)

72 km/h - 90 km/s

(20 m/s - 25 m/s)

Wichura - wiatr przewraca drewniane płoty, billboardy i znaki drogowe, może powodować uszkodzenia budynków, zrywa pojedyncze dachówki, łamie duże konary drzew. W trakcie opadów śniegu powoduje zamiecie i zawieje śnieżne
0STAN NORMALNYBrak prognozy silnego wiatru