Zagrożenie w przypadku wystąpienia szadzi związane jest z czasem jej zalegania, a więc czasem utrzymywania się warunków meteorologicznych, które sprzyjają tworzeniu się osadu, a następnie jego utrzymywaniu się na obiektach.

Tab. 5.1. Progi zagrożenia związanego z szadzią, wyznaczone dla map prognostycznych
STOPIEŃZAGROŻENIEOPIS PROGÓW
3ZAGROŻENIE DUŻEWarunki sprzyjające wystąpieniu szadzi utrzymują się przez co najmniej 24 godziny.
2ZAGROŻENIE UMIARKOWANEWarunki sprzyjające wystąpieniu szadzi utrzymują się przez co najmniej 12 godzin.
1ZAGROŻENIE SŁABEWarunki sprzyjające wystąpieniu szadzi utrzymują się przez co najmniej 6 godzin.
0STAN NORMALNYBrak warunków sprzyjających występowaniu szadzi lub zjawisko krótkotrwałe.