Jako, że warunki termiczne stanowią zarówno ważną barierę klimatyczną dla środowiska, jak próg ograniczający niejednokrotnie działania podejmowane przez człowieka w różnorodnym zakresie m.in. rolnictwa, budownictwa, transportu, sportu, a nawet rozrywki trudno jednoznacznie określić i przedstawić warunki, które mogą rodzić zagrożenie.

Istotnym progiem w wielu dziedzinach wydaje się być 0°C. Przekroczenie w/w progu termicznego zarówno w kierunku spadku jak i wzrostu temperatury może oddziaływać niekorzystnie na roślinność (późne wiosenne i wczesne jesienne przymrozki, ale także wzrost temperatury w fazie spoczynku rośliny, tj. zimą), transport i budownictwo (oblodzenie).

Zdecydowanie obciążające – tak organizmy żywe, jak i infrastrukturę – są utrzymujące się wysokie temperatury powietrza latem, tzw. fale upałów (ciągi dni z Tmax ≥30°C) oraz silne mrozy zimą, tzw. fale mrozu (ciągi dni z np. Tmax <-10°C).

Bezsprzecznym natomiast jest fakt, że niekorzystnie na środowisko danego regionu wpływać mogą temperatury dla niego anomalne/ekstremalne, tj. występujące niezwykle rzadko. Dlatego też na mapach termicznych prezentowane są informacje o ekstremalnie wysokich i ekstremalnie niskich wartościach temperatury w Polsce wyznaczonych metodą probabilistyczną. Zamieszczono więc mapy z wartościami temperatury występującej z prawdopodobieństwem 10%, 5% i 1%. Oznacza to, że temperatura o danej wartości lub wyższej/niższej wystąpić może odpowiednio 1 raz na 10, 1 raz na 50 lub 1 raz na 100 przypadków.