W celu opracowania Mapy zagrożeń dla życia i zdrowia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne wykorzystano dane meteorologiczne pochodzące z Centralnej Bazy Danych Historycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, numerycznego modelu prognozy pogody ALADIN oraz dane statystyczne.

Dane meteorologiczne pozyskane z Centralnej Bazy Danych Historycznych obejmowały następujące parametry:

 • średnia dobowa temperatura powietrza (oC),
 • maksymalna dobowa temperatura powietrza (oC),
 • minimalna dobowa temperatura powietrza (oC),
 • wilgotność względna (%),
 • prędkość wiatru (m/s),
 • ciśnienie pary wodnej (hPa),
 • dobowa suma opadów (dane z godziny 6:00 UTC, zapisane za dobę poprzednią) (mm).

Dane statystyczne pozyskano z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego i obejmowały:

 • liczbę osób powyżej 65 roku życia,
 • liczbę osób poniżej 1 roku życia,
 • dochody budżetów powiatów na 1 mieszkańca,
 • liczbę zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia,
 • liczbę zgonów spowodowanych chorobami układu oddechowego.