W ramach realizacji Mapy zanieczyszczeń powietrza z uwagi na warunki meteorologiczne powstały: mapy historyczne oraz mapa prognostyczna. Informacje prezentowane na mapach dotyczą obszaru Polski.

Mapy historyczne

Mapy historyczne przedstawiają informację o potencjalnym zagrożeniu przekroczenia granicznych wartości stężeń pyłu zawieszonego (PM10) i ozonu przyziemnego (O3) w zależności od prawdopodobieństwa występowania zespołu czynników meteorologicznych, przyczyniających się do powstawania tego typu zagrożeń.

Opracowano dwie mapy historyczne:

  • Mapę zanieczyszczeń powietrza z uwagi na warunki meteorologiczne – pył zawieszony PM10. Przedstawia ona potencjalny poziom zagrożenia danego powiatu ponadnormatywnym stężeniem pyłu zawieszonego (PM10), określony na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Poziom zagrożenia przedstawiony jest w 5-stopniowej skali.
  • Mapę zanieczyszczeń powietrza z uwagi na warunki meteorologiczne – ozon przyziemny O3. Przedstawia ona potencjalny poziom zagrożenia danego powiatu ponadnormatywnym stężeniem ozonu przyziemnego (O3), określonym na podstawie obowiązujących aktów prawnych. Poziom zagrożenia przedstawiony jest w 4-stopniowej skali.

Mapa prognostyczna

Mapa prognostyczna opracowywana jest w oparciu o eksploracyjny model prognozy jakości powietrza wykorzystujący metodę data mining. W warstwie meteorologicznej prognoza ta opiera się na numerycznym modelu prognozy pogody COSMO-LM, który obejmuje horyzont czasowy na najbliższe 72 h, operacyjnie funkcjonującym w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytucie Badawczym. Mapa aktualizowana jest standardowo, co 24h, a w przypadku prognozy znacznego przekroczenia stężeń kryterialnych, co 12 h.

Mapa prognostyczna składa się z mapy związanej z zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym (PM10) domyślnie prezentowanej w porze zimowej od 30.09 do 31.03  oraz mapy związanej z zanieczyszczeniem ozonem przyziemnym (O3) domyślnie prezentowanej w porze letniej od 1.04. do 29.09.