Mapa prognostyczna przedstawia wartość wskaźnika NTE dla obszaru Polski dla południowego terminu obserwacji czyli 12:00 UTC na dzisiaj, jutro i w przyszłości pojutrze. Wizualizację informacji o bieżących warunkach biometeorologicznych[1] ze wskazaniem obszarów niekorzystnych opracowano w dwóch wersjach:

  •  wersja dla powiatów – informacja o bieżących warunkach biometeorologicznych ze wskazaniem obszarów niekorzystnych prezentowana jest dla obszaru powiatu.
  •  wersja interpolowana - informacja o bieżących warunkach biometeorologicznych ze wskazaniem obszarów niekorzystnych prezentowana jest w sposób ciągły.

Mapa jest aktualizowana dwa razy na dobę.

 

[1] Warunki biometeorologiczne – zespół wartości poszczególnych elementów meteorologicznych, mający wpływ na organizm żywy, zwłaszcza organizm człowieka