Rozwój i kształtowanie się pokrywy śnieżnej zależy od zespołu komponentów środowiska geograficznego, z których najważniejsze znaczenie oprócz opadów w postaci stałej ma wysokość nad poziom morza, rzeźba i ekspozycja terenu, roślinność i stopień jej zwarcia, temperatura powietrza oraz intensywność oddziaływania wiatru na pokrywę śnieżną.

Opady śniegu i pokrywa śnieżna mogą występować na obszarze Polski w okresie od października do maja, a w obszarach górskich nawet przez cały rok. Szczegółowe zróżnicowanie czasowe i przestrzenne zjawiska przedstawiają załączone mapy (ryc. 3.1 i 3.2).

Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną w PolsceRyc. 3.1. Średnia roczna liczba dni z pokrywą śnieżną w Polsce

 

Średnia roczna wysokość pokrywy śnieżnej w PolsceRyc. 3.2. Średnia roczna wysokość pokrywy śnieżnej w Polsce