Analiza groźnych przypadków gołoledzi w Polsce w ostatnich latach oraz uzyskane w drodze analizy materiałów historycznych informacje o warunkach sprzyjających wystąpieniu gołoledzi pozwoliły na wyznaczenie progów, po przekroczeniu których zjawisko gołoledzi stanowić będzie zagrożenie dla człowieka i gospodarki (Tab. 5.1).

Za decydujące przy wystąpieniu danego progu zagrożenia uznano wystąpienie warunków sprzyjających gołoledzi (por. rozdział 2) oraz sumę opadów za 12 godzin prognozowanych w tych warunkach. W sezonie zimowym suma opadów marznących 10 mm lub więcej w czasie 12 godzin jest wartością znaczącą i stanowiącą zagrożenie dla infrastruktury oraz utrudniającą działalność człowieka (np. ponad 1 cm warstwa lodu na samochodach).

Tab. 5.1. Progi zagrożenia związanego z gołoledzią, wyznaczone dla map prognostycznych
STOPIEŃZAGROŻENIEOPIS PROGÓW
3ZAGROŻENIE DUŻEWarunki sprzyjające występowaniu gołoledzi, intensywny opad marznący ≥10 mm w ciągu 12 godzin
2ZAGROŻENIE UMIARKOWANEWarunki sprzyjające występowaniu gołoledzi, opad marznący ≥5 w ciągu 12 godzin
1ZAGROŻENIE SŁABEWarunki sprzyjające występowaniu gołoledzi, opad marznący <5 mm w ciągu 12 godzin
0STAN NORMALNYBrak warunków sprzyjających występowaniu gołoledzi