Dobowa temperatura minimalna

Analizując dni z najniższymi temperaturami minimalnymi zanotowanymi na stosunkowo dużym obszarze kraju, trudno o wskazanie tylko jednej daty – tego najchłodniejszego dnia. Na pewno do dni z ekstremalnie niskimi temperaturami minimalnymi można zaliczyć 9 lutego 1956 roku. W tym dniu na 4 stacjach meteorologicznych zanotowano minimalną dobową temperaturę poniżej -30°C, przy czym wszystkie one wystąpiły w południowo-zachodniej części kraju. Na 10 stacjach temperaturę powietrza poniżej -30°C stwierdzono 19 stycznia 1963 roku (ryc. 5.1). Niezwykle niskimi temperaturami objęta była wtedy Polska Północno-Wschodnia.

Temperatura powietrza w Polsce 19 stycznia 1963 rokuRyc. 5.1. Temperatura powietrza w Polsce 19 stycznia 1963 roku

Z fenologicznego jak i biometeorologicznego punktu widzenia warto zwrócić też uwagę na najwyższe zanotowane temperatury powietrza, jakie wystąpiły w miesiącach zimowych (XII-II), gdyż stanowić one mogą pewne zagrożenie o tej właśnie porze roku. Rycina 5.2 prezentuje najwyższe maksymalne temperatury, które poza kilkoma wyjątkami zostały zanotowane 21 lub 25 lutego 1990 roku. Jak widać, na kilkunastu stacjach temperatura sięgnęła lub nawet nieznacznie przekroczyła wówczas 20°C.

Absolutne maksymalne temperatury powietrza (°C) w zimie (XII-II) Ryc. 5.2. Absolutne maksymalne temperatury powietrza (°C) w zimie (XII-II)

Dobowa temperatura maksymalna

Za najcieplejszy dzień w Polsce, z najwyższymi maksymalnymi temperaturami, należy bezwzględnie uznać 10 sierpnia 1992 roku. W tym dniu na wielu stacjach w południowej i północnej części kraju wystąpiły najwyższe temperatury maksymalne, jakie zanotowano w ciągu całego 60-lecia 1951-2010 (ryc. 5.3.) Aż na 56 stacjach temperatura powietrza przekroczyła 30°C, a na 40 z nich wartość jej była wyższa niż 35°C. Jednocześnie w całej Polsce zarejestrowano wtedy maksymalne temperatury powietrza, które mogą wystąpić z prawdopodobieństwem 1%, czyli 1 raz na 100 dni lub rzadziej.

emperatura maksymalna powietrza w Polsce 10 sierpnia 1992 rokuRyc. 5.3. Temperatura maksymalna powietrza w Polsce 10 sierpnia 1992 roku