Z uwagi na istotny wpływ temperatury powietrza na środowisko przyrodnicze i działalność człowieka, gdzie różne wartości progowe odgrywają kluczową rolę przyjęcie jednego sztywnego progu, nie zawsze w sposób rzeczywisty oddaje możliwe zagrożenia na danym obszarze. Dlatego też informacje o zagrożeniu ekstremalnymi wartościami temperatury powietrza prezentowane są równolegle za pomocą dwóch metod.

Przyjęte arbitralne progi zakładają możliwość wystąpienia: 

  • dobowej maksymalnej temperatury powietrza powyżej 25°C i 30°C prognozując odpowiednio dni gorące i upalne (tab. 4.1a)  
  • dobowej minimalnej temperatury powietrza poniżej -15°C i -20°C prognozując występowanie silnego mrozu (tab. 4.1b) 
  • dobowej minimalnej temperatury powietrza poniżej 0°C prognozując występowanie przymrozków wiosną i jesienią (tab. 4.1c) 
  • dobowej maksymalnej temperatury poniżej 0°C prognozując występowanie dni mroźnych (tab. 4.1d)

Równolegle (tab. 4.2a, tab. 4.2b) przyjęto progi przekroczenia wartości, które w historycznym ujęciu (w latach 1951-2010) wystąpiły na danym obszarze w kolejnych dekadach roku nie częściej niż raz na 10 przypadków (prawdopodobieństwo wystąpienia w dekadzie: 10%), raz na 20 przypadków (prawdopodobieństwo wystąpienia w dekadzie: 5%) i raz na 100 przypadków (prawdopodobieństwo wystąpienia w dekadzie: 1%). Takie podejście pozwala na szczegółową przestrzenną analizę możliwości wystąpienia ekstremalnie wysokich i ekstremalnie niskich temperatur powietrza.

Tab. 4.1a Progi zagrożenia związanego z ekstremalnymi wartościami temperatury powietrza, wyznaczone dla map prognostycznych
StopieńZagrożenieOpis progów
3ZAGROŻENIE BARDZO DUŻEprognozowana maksymalna temperatura powietrza ≥30°C
1ZAGROŻENIE UMIARKOWANEprognozowana maksymalna temperatura powietrza ≥25°C
0STAN NORMALNYbrak prognozy maksymalnej temperatury powietrza ≥25°C
Tab. 4.1b Progi zagrożenia związanego z ekstremalnymi wartościami temperatury powietrza, wyznaczone dla map prognostycznych
StopieńZagrożenieOpis progów
3ZAGROŻENIE BARDZO DUŻEprognozowana minimalna temperatura powietrza ≤-20°C
1ZAGROŻENIE UMIARKOWANEprognozowana minimalna temperatura powietrza ≤-15°C
0STAN NORMALNYbrak prognozy minimalnej temperatury powietrza ≤-15°C
Tab. 4.1c Progi zagrożenia związanego z ekstremalnymi wartościami temperatury powietrza, wyznaczone dla map prognostycznych
StopieńZagrożenieOpis progów
1ZAGROŻENIE UMIARKOWANEprognozowana minimalna temperatura powietrza <0°C
0STAN NORMALNY brak prognozy minimalna temperatury powietrza <0°C
Tab. 4.1d Progi zagrożenia związanego z ekstremalnymi wartościami temperatury powietrza, wyznaczone dla map prognostycznych
StopieńZagrożenieOpis progów
1ZAGROŻENIE UMIARKOWANEprognozowana maksymalna temperatura powietrza <0°C
0STAN NORMALNYbrak prognozy maksymalnej temperatury powietrza <0°C
Tab. 4.2a. Progi zagrożenia związanego z ekstremalnymi wartościami temperatury powietrza, wyznaczone dla map prognostycznych
StopieńZagrożenieOpis progów
3ZAGROŻENIE BARDZO DUŻEprognozowana maksymalna temperatura powietrza przekroczy wartość, która historycznie notowana była z częstością występowania 1% (raz na 100 przypadków)
2ZAGROŻENIE DUŻEprognozowana maksymalna temperatura powietrza przekroczy wartość, która historycznie notowana była z częstością występowania 5% (raz na 20 przypadków)
1ZAGROŻENIE UMIARKOWANEprognozowana maksymalna temperatura powietrza przekroczy wartość, która historycznie notowana była z częstością występowania 10% (raz na 10 przypadków)
0STAN NORMALNYprognozowana maksymalna temperatura powietrza przekroczy wartość, która historycznie notowana była z częstością występowania 10% (raz na 10 przypadków)
Tab. 4.2b. Progi zagrożenia związanego z ekstremalnymi wartościami temperatury powietrza, wyznaczone dla map prognostycznych
StopieńZagrożenieOpis progów
3ZAGROŻENIE BARDZO DUŻEprognozowana minimalna temperatura powietrza spadnie poniżej wartości, która historycznie notowana była z częstością występowania 1% (raz na 100 przypadków)
2ZAGROŻENIE DUŻEprognozowana minimalna temperatura powietrza spadnie poniżej wartości, która historycznie notowana była z częstością występowania 5% (raz na 20 przypadków)
1ZAGROŻENIE UMIARKOWANEprognozowana minimalna temperatura powietrza spadnie poniżej wartości, która historycznie notowana była z częstością występowania 10% (raz na 10 przypadków)
0STAN NORMALNYprognozowana minimalna temperatura powietrza spadnie poniżej wartości, która historycznie notowana była z częstością występowania 10% (raz na 10 przypadków)