Sytuacja burzowa – 22.07.2007 roku

Polska znajdowała się pod wpływem niżu z układem frontów atmosferycznych, którego ośrodek przemieszczał się znad wschodnich Niemiec nad Pomorze (ryc. 6.1).

Struktury zachmurzenia charakterystyczne dla zjawisk burzowych są widoczne na zdjęciach satelitarnych – w kompozycji barwnej: jaskrawo białe pola (ryc. 6.2) jak i w paśmie podczerwieni: bladoniebieskie plamy na białym tle (ryc. 6.3). O godz. 12 UTC burze zanotowano na stacjach w Szczecinie, Resku, Chojnicach, Toruniu, Mławie, Płocku, Kole, Sulejowie i Kielcach (ryc. 6.4). Trzeba tu dodać, że obserwatorzy meteorologiczni notują nie tylko burze przechodzące bezpośrednio nad punktem pomiaru, ale również wszystkie „słyszalne” w promieniu kilku kilometrów wokół stacji.

Analiza sytuacji synoptycznej z dnia 22.07.2007 godz. 12 UTC (www.wetter3.de)

Ryc. 6.1 Analiza sytuacji synoptycznej z dnia 22.07.2007 godz. 12 UTC (www.wetter3.de)

Zdjęcie satelitarne Europy Środkowej (kompozycja barwna) z dnia 22.07.2007 godz. 12 UTC

Ryc. 6.2. Zdjęcie satelitarne Europy Środkowej (kompozycja barwna) z dnia 22.07.2007 godz. 12 UTC

Zdjęcie satelitarne Europy Środkowej (pasmo podczerwieni) z dnia 22.07.2007 godz. 12 UTC

Ryc. 6.3 Zdjęcie satelitarne Europy Środkowej (pasmo podczerwieni) z dnia 22.07.2007 godz. 12 UTC

Mapa synoptyczna Polski z dnia 22.07.2007 godz. 12 UTC

Ryc. 6.4. Mapa synoptyczna Polski z dnia 22.07.2007 godz. 12 UTC

Znaczna różnica temperatury przed i za frontem sprzyja powstawaniu gwałtownych burz z towarzyszącymi im groźnymi zjawiskami – intensywnym opadem, gradem i silnym wiatrem. Odpowiednio w Kozienicach i w Krakowie: 30,4°C i 30,3°C, zaś w Kole i we Wrocławiu: 21,7°C i 21,8°C.

Obraz wyładowań atmosferycznych rejestrowanych przez przyrządy pomiarowe systemu telelekcji burz PERUN (ryc. 6.5) wskazuje ostatnio wykryte wyładowania: czerwone punkty, inne kolory (brąz, zieleń i żółć) to zapisy „starsze”, które pozwalają prześledzić drogę przesuwania się burzy. Bardzo dobrym źródłem oceny intensywności opadów towarzyszącym burzom jest system radarów meteorologicznych IMGW-PIB pokrywających swym zasięgiem całą Polskę. Niewielkie pola w kolorze brązowym i ciemnoczerwonym o ostro zarysowanych brzegach to obszary intensywnych opadów deszczu lub gradu (zaobserwowano go w Kielcach i Kozienicach – ryc. 6.6). Kolejna rycina (6.7) przedstawia zmierzone sumy opadów za 6 godzin (06-12 UTC). Na stacjach w Szczecinie i Kole sięgały one około 40 l/m2. W Świdwinie wiatr osiągał w porywach prędkość 70 km/h.

Mapa wyładowań burzowych nad Polską z dnia 22.07.2007 godz. 12 UTC

Ryc. 6.5. Mapa wyładowań burzowych nad Polską z dnia 22.07.2007 godz. 12 UTC

Zbiorcza mapa radarowa obszaru Polski z dnia 22.07.2007 godz. 12 UTC

Ryc. 6.6. Zbiorcza mapa radarowa obszaru Polski z dnia 22.07.2007 godz. 12 UTC

Suma opadów na posterunkach obserwacyjnych IMGW dnia 22.07.2007 w godzinach 06-12 UTC

Ryc. 6.7. Suma opadów na posterunkach obserwacyjnych IMGW dnia 22.07.2007 w godzinach 06-12 UTC